Rejestracja

Mistrzostwa Polski w Street Lifting
Oświadczam, że jestem pełnoletnim i pełnoprawnym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem, rozumiem go i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imię, nazwisko, wiek, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, kategoria oraz wizerunek w celu prawidłowego przeprowadzenia III Mistrzostw Polski w Street Lifting.
Dziękujemy za zgłoszenie do zawodów street workout Mistrzostwa Polski w Street Lifting. Powodzenia!